19 Kasım 2015 Perşembe


INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT 2016
“MASCULINE VIOLENCE”

CALL TO EVERYONE
This project is open to all artists wishing to participate in “Masculine Violence – Mail Art Exhibition 2016” to be held at Istanbul / Turkey in March 2016. The project will be realized by Atölye Arts-In for March 8th, International Women’s Day.

CONDITIONS OF PARTICIPATION
1. Participation is free.
2. Each artist may participate in the project with not more than three artworks.
3. Category: Painting, Drawing/Design, Unique Press, Photograph, Digital Art, Video             (1 minute),  Sound Recording (1 minute)
4. Dimensions: 10x15 cm – Maximum A4
5. Technique: All and any kinds of techniques may be applied.
6.  Racist, fanatic and pornographic artworks will not be exhibited.
7. The artworks should be original, and should not be photocopy or reproduction.
8. Artworks sent for the exhibition will not be returned. Unsold artworks will remain in Atölye Arts-In archives.
9. Visuals of the artworks will be published at http://masculine-violence.blogspot.com.tr/
10. All and any news and documents relating to the exhibition will be shared at the following internet addresses:

APPLICATION:
11.  Last application date (Deadline): 25 February 2016
12. Exhibit Dates: 08 – 15 March 2016
13. Each artist is required to give the following information together with his/her artwork(s).
      Name and surname of artist, name of artwork, technique, date, artist’s mailing address,   artist’s e-mail address and if any, website address
14. Artworks should be sent by mail to the following address:
     ADRESS:
      Meral Ağar
      PK. 7  Beşiktaş PTT
      34354 Beşiktaş – İstanbul / Turkey

For information:  meral_agar@yahoo.com.tr


 ULUSLARARASI POSTA SANATI  PROJESİ 2016
ERİL ŞİDDET”
ÇAĞRI
Bu proje, Mart 2016 İstanbul / Türkiye’de gerçekleşecek olan “Eril Şiddet”– Posta Sanatı Sergisi 2016’a katılmak isteyen herkese açıktır. Proje, Atölye Arts-In tarafından 08 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1.  Katılım ücretsizdir.
2.  En fazla üç eserle katılabilirsiniz.
3.  Kategori: Resim, Çizim/Desen,  Özgün Baskı,  Fotoğraf , Dijital Art, Video (1 dk),
     Ses (1 dk)
4.  Boyut: 10x15 cm – Maksimum A4
5. Teknik: Her türlü teknik uygulanabilir.
6.  Irkçı, fanatik ve pornografik içerikli çalışmalar sergilenmeyecektir.
7. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Fotokopi, reprodüksiyon olmamalıdır.
8. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler Atölye Arts-In  arşivine kalacaktır.
9. Gönderilen eserlerin görselleri  http://masculine-violence.blogspot.com.tr/
    da   yayımlanacaktır. 
10. Sergi ile ilgili her türlü haber ve belge aşağıdaki internet adreslerinde paylaşılacaktır.

BAŞVURU:
11. Son Başvuru Tarihi:  25 Şubat 2016
12. Sergi Tarihi: 08 – 15 Mart 2016
13. Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri de göndermelidir:
      Sanatçının adı ve soyadı, eser adı, teknik, tarih, sanatçının posta adresi, sanatçının e-posta
      ve web adresi
14. Eserler, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
      ADRES:
      Meral Ağar
      PK. 7  Beşiktaş PTT
      34354 Beşiktaş – İstanbul / Türkiye

Bilgi için:  meral_agar@yahoo.com.tr